BACK TO TOP
การคืนสินค้า
หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท ให้ถ่ายภาพสินค้าที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์แล้วส่งมาที่ 083-0776988 หรือ Customer SeviceZedere โดยระบุ ชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหลังจากได้รูปสินค้าแล้ว โดยทางบริษัทจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
1. สินค้าที่ซื้อแล้ว สามารถคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 7วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าต้องคืนใบเสร็จต้นฉบับ เมื่อทำการ
2. กรณีคืนสินค้า การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าสามารถกระทำได้ เมื่อสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยสินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่มีจุดเสียหาย และยังไม่ได้ใช้งาน
3. ในกรณีลูกค้าเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าอันเนื่องมาจากความไม่พอใจในสินค้าทางเราจะไม่รับผิดชอบ
4. สินค้าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืน กลุ่มสินค้าลดราคาหรือสินค้าตัวโชว์
5. บริษัทขอเก็บค่าเสื่อมสภาพสินค้า หากสินค้าได้รับการประกอบติดตั้งแล้ว
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่นำหลักฐานมาแสดง จะคืนเงินค่าสินค้า แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าบริการจัดส่งสินค้า
การคืนเงิน
1. บริษัทจะดำเนินการคืนเงินภายใน 7 -14 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทได้รับสินค้า
2. การคืนเงินจะดำเนินการคืนเงินด้วย ทั้งนี้ลูกค้าเป็นจะผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืนให้กับทาง บริษัท ยกเว้นในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการผลิต และ/หรือ การจัดส่ง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในแต่ละกรณี
3. กรณีจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่รุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมดบริษัทจะให้ท่านเลือกสินค้ารายการใหม่หรือคืนเงินให้แทน
4. เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีทำเรื่องคืนเงิน โดยจัดส่งทางอีเมล
  - ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  - สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเงินสด)
  - สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า (Sale Order)
  - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติให้เปลี่ยนหรือ คืนสินค้า / สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกเวลา
เงื่อนไขการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า
1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ถ้าตรวจสอบพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไข ฯ ในการสั่งซื้อ หรือมีความผิดพลาดด้านราคาและข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้น ๆ Zedere จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หาก Zedereพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ได้สั่งซื้อเข้ามา ทาง Zedere จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
2. ท่านยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของ Zedereดูรายละเอียดนโยบายคืนสินค้า
3. ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลหรือราคาของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือ ปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ Zedereไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและ Zedere มีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว Zedereจะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของบริษัทฯ ดูรายละเอียดการคืนเงิน
4. Zedereขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากตรวจสอบพบว่า เป็นการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามที่บริษัท ฯ กำหนด หรือ เป็นการเหมาซื้อขายในเชิงพาณิชย์
ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างไร
1. ในกรณีลูกค้ายังไม่มีการชำระค่าสินค้า หรือ มีการเลือกชำระค่าสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง ( COD ) ลูกค้าทำการโทรติดต่อ เจ้าหน้าที่ แผนกบริการลูกค้า ที่เบอร์ 083-0776988ก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อแจ้งการยกเลิกการสั่งซื้อ รายการสินค้าดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยทันที
2. ในกรณีที่ลูกค้ามีการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งแบบชำระผ่านบัตรเครดิต หรือชำระแบบเงินสดให้ลูกค้าทำการโทรศัพท์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ แผนกบริการลูกค้า ที่เบอร์ 083-0776988ก่อนเวลา 18.00 น. ได้ทุกวัน ในเวลาทำการ โดย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า หากสินค้ายังไม่มีการจัดส่ง จะทำการยกเลิกการจัดส่งสินค้าและทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ตามรูปแบการชำระเงิน ภายใน 15 -30 วันทำการ
3. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการโทรศัพท์แจ้งขอยกเลิกการสั่งซื้อ แต่ต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อเมื่อสินค้ามีการจัดส่งถึงลูกค้าจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯขนส่ง ให้ลูกค้าโทรแจ้ง เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าทันทีที่เบอร์ 083-0776988 ได้ทุกวัน ในเวลาทำการ 08.00-18.00 น. เพื่อแจ้งปฏิเสธการรับสินค้า บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าตามรายการสินค้า และตามรูปแบบการชำระเงิน มีระยะะเวลาการคืน 15-30 วันทำการ โดยขอสงวนสิทธิ์การพิจารณายกเลิกการรับสินค้าตามความเหมาะสม และจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า
นโยบายความเป็นส่วนตัว
Zedere ได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับเราเท่านั้น
เราจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ ลูกค้าสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web site) และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ระหว่างที่ลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สถานะของลูกค้าจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ตลอดเวลาที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จนกว่าลูกค้าจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของลูกค้าเอง
เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์
 • บริษัทฯ ขอแจ้งผู้ใช้งานทุกท่านทราบว่าเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดใน Zedere เป็นสมบัติของบริษัทฯ รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นหากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งผ่าน การให้อนุญาต เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆในลักษณะของการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์มิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตจากZedere ว่ากรณีใดๆ ทาง Zedere ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธ์ดังกล่าวตามโทษที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ภาพและสี ที่ใช้ใน Zedere เป็นภาพที่ได้รับการตกแต่งมาเพื่อการโฆษณา ดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้ากรณีเกิดความผิดเพี้ยนของสีหรือหน้าจอ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในZedereเนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ รวมถึงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการรับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อสัญญาใดๆ อันเกิดมาจากความผิดพลาดของข้อมูลที่ปรากฏบน Zedere
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ
 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่านที่เปิดเผยกับ Zedere ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต, (IP Address) ,คุกกี้ (Cookie) หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (Inquiry Form) และที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลการซื้อขายสินค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน และอื่นๆ จะเป็นข้อมูลที่ ทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งมอบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการตามกฎหมาย ศาล หรือพนักงานสอบสวน ตามกฎหมาย
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงบริการบางประเภทเช่น การสมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ สำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนการใช้งานบนเว็บไซต์เท่านั้น
 • ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษา username และ password สำหรับเข้าใช้บริการในบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ และทุกครั้งที่สิ้นสุดการใช้งานผู้ใช้บริการควรจะ sign out ออกจากระบบ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านอันจะทำให้ท่านได้รับความ เสียหายได้
 • ผู้ใช้งานตกลงที่จะมอบข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ตามที่บริษัทฯได้ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่างๆในเว็บไซต์อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทั้งตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทุกท่าน
 • ผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
  • ละเมิดสิทธิทางกฎหมายของบุคคลอื่น
  • กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นรวมทั้งบุคคลอื่น
  • กระทำการอันอยู่ในขอบข่ายของการก่ออาชญากรรม การทำลายความสงบเรียบร้อย รวมถึงกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
  • กระทำการเข้าถึงข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ และ/หรือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 • กรณีผู้ใช้งานกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ และ/หรือต่อผู้อื่นใด ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดมีขึ้นแก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยบริษัทฯไม่จำเป็นต้องร่วมรับผิดแต่ประการใด
สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ท่านสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ